Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн
2012-05-01

Гинкоприм

Гинкоприм нь тархи болон хөлний цусан хангамжийг сайжруулна. Толгой өвдөлтийг анагаах тул толгой өвдөх, таллаж өвдөхөд (мигрень) хэрэглэнэ. Тархины үйл ажиллагааг сайжруулж, ой тогтоолтын процесст эерэгээр нөлөөлнө. Хөл хүйт оргихыг анагаах, цусан хангамжийг сайжруулна. Дэлгэрэнгүй

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн