Эрдэс бодисын гурвалсан хүч

Яс шүдний эрүүл байдлыг хангана. Хүүхдийн өсөлтийн үед болон биеийн ачааллын үед организмыг хэрэгцээт эрдэс бодисоор хангана. Мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Кальцийн дутагдал үүсч болох эрсдэлээс сэргийлнэ. Эмэгтэйчүүдэд сарын тэмдгийн үед болон мэс заслын дараах үед хэрэглэхэд тустай.   

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн